Μια Λέσχη για τους Αλεξανδρουπολίτες, ένας σύλλογος για την Αλεξανδρούπολη

Η ανάδειξη της ιστορίας της Αλεξανδρουπολης, η σύσφιξη των δεσμών των Αλεξανδρουπολιτών, καθώς και η βράβευση προσωπικοτήτων που πρόσφεραν στην πόλη, είναι κάποιοι από τους πρώτους στόχους που έθεσαν τα ιδρυτικά μέλη ενός νέου συλλόγου, της "Λέσχης Αλεξανδρουπολιτών 2017", τα οποία στην πρώτη τους Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 29 Ιουλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, ανέδειξαν το πρώτο τους Διοικητικό Συμβούλιο το όποιο είναι :

1. Μιχαηλίδης Σ. Παύλος

2. Ορδομπουζάνης Θεόδωρος

3. Αρετσανόπουλος Χρήστος

4. Μανδάνης Νίκος

5. Αδαμίδης Αδάμ

6. Γοδοσίδης Δημήτρης

7. Κυριακίδης Απόστολος

ενώ στην εξελεγκτική Επιτροπή οι :

1. Αδαμίδου Μαρία

2. Κουτρούλας Γιώργος

3. Λιβιεράτος Βαγγέλης

Το νέο Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος, όπως προβλέπει το καταστατικό, θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες μέρες για την ανάδειξη του Προέδρου. 

Στη Λέσχη μπορούν να εγγράφουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι δημότες Αλεξανδρούπολης μέχρι το 1975, ή όσοι είναι απλά γεννημένοι στην Αλεξανδρούπολη.